+48 (81) 532 04 11 biuro@polisoft.pl

Kontakt

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

POLISOFT Sp. z o.o.

KRS 0000176243 Sąd Rejonowy, XI Wydz. Sądu Gospodarczego w Lublinie
Kapitał zakładowy, wartość wpłaconych udziałów 50.000 PLN
NIP: 712-015-68-20

Pocztę prosimy kierować na adres :
S.P.I-W. „Polisoft” Sp. z o.o.
ul. Skrzetuskiego 10/16
20-628 Lublin

Konto bankowe

Alior Bank S.A.

75 1060 0076 0000 3200 0139 1984

Kontakt telefoniczny możliwy jest pod następującymi numerami w godz. 700 – 15:00

(81) 532-04-11
(81) 532-84-83

biuro@polisoft.pl

 


Scroll to Top