+48 (81) 532 04 11 biuro@polisoft.pl

Moduł KASA (DOS)

Moduł kasowy umożliwia ewidencję gotówkową w walucie PLN ( oraz w walutach obcych na kontach pozabilansowych).

Aby rozpocząć pracę należy zdefiniować kasę wpisując jej nazwę ( istnieje możliwość prowadzenia kilku kas), datę rozpoczęcia ewidencji, stan początkowy kasy, numer ostatniego raportu, ostatniego kp i kw. Numer kasy nadawany jest automatycznie.

W konfiguracji kasy można między innymi wybrać rodzaj księgowań pochodzących z kasy: czy mają powstawać księgowania, (jeśli tak to czy po akceptacji pozycji kp, kw w raporcie, czy po zamknięciu raportu), jaką grupą rodzajową mają być księgowania i na jakie konto księgowe mają trafiać ( konto księgowe kasy) itp.

Istnieje możliwość prowadzenie raportów uzupełniających, prowadzenia raportów kasowych za dowolny, ciągły okres w obrębie wybranego miesiąca. W konfiguracji określa się, za jaki okres.

Moduł kasowy generuje wydruki potwierdzenia wpłaty KP i wypłaty KW, istnieje możliwość wydrukowania raportu kasowego, protokołu zdawczo-odbiorczego oraz protokołu inwentaryzacyjnego.

Każda kasa posiada definicje operacji kasowych a co w związku z tym idzie podczas ewidencji pojawiają się odpowiednie konta księgowe, wskazujące na charakter tej operacji. Do każdej kasy przyporządkowany jest skład komisji potwierdzającej ( lub też zaprzeczającej) stan zaewidencjonowanych środków pieniężnych.

Oprócz ewidencji gotówkowej, istnieje możliwość ewidencji innych papierów wartościowych np. weksli lub czeków. Każda jednostka walutowa posiada kartotekę dozwolonych nominałów związanych z tą walutą.

Scroll to Top