+48 (81) 532 04 11 biuro@polisoft.pl

EWA – Ewidencja wyposażenia

System informatyczny „Ewidencja Wyposażenia – EWA” jest przeznaczony do ewidencji przedmiotów będących na wyposażeniu podmiotu a nie wchodzących w skład środków trwałych. Mogą to być środki, które określa ustawa.

System ewidencji został zaprojektowany w sposób umożliwiający uzyskanie stanu ewidencji na podany dzień. W odróżnieniu od podobnych systemów, które umożliwiają uzyskanie informacji na koniec miesiąca, w naszym systemie można zobaczyć stan na dzień podany przez operatora. Taka konstrukcja bazy danych umożliwia również wprowadzanie dokumentów w sposób wygodny dla operatora.
Kartoteka

 

Operator nie musi wprowadzać dokumentów chronologicznie. Może wprowadzać dokumenty w sposób narastający. System automatycznie wprowadzając dokument, sprawdza datę dokumentu i jeżeli istnieją dokumenty z datą późniejszą od wprowadzanego, modyfikuje stan bazy uwzględniając dokumentu przyszłe. W systemie jest szereg funkcji sprawdzających, które umożliwiają zachowanie spójności danych i zabezpieczają przed wprowadzeniem danych niepoprawnych ze względu na chronologię. Podczas tworzenie projektu położyliśmy duży nacisk na komfort pracy, bezpieczeństwo, przyjazny interfejs użytkownika, jasne i zrozumiałe opisy oraz szerokie możliwości konfiguracji filtrów sortująco-wybierających.

 

1.1.2 Okresy obrachunkowe

W systemie nie ma na sztywno zdefiniowanych okresów obrachunkowych. Dane na koniec dowolnego okresu obrachunkowego możemy uzyskać w dowolnym momencie i w dowolnym czasie poprzez podanie przy wejściu do systemu odpowiedniej daty. Datę tą możemy również zmienić podczas działania programu, dzięki czemu mamy możliwość szybkiego przełączania się pomiędzy stanami w poszczególnych okresach. Ograniczenie wprowadzanych dokumentów z datą wcześniejszą jest realizowane poprzez ustawienie blokady na parze „osoba odpowiedzialna”-„miejsce użytkowania” po zakończeniu inwentaryzacji. System jest wyposażony w moduł do rozliczania inwentaryzacji, który generuje odpowiednie dokumenty modyfikujące kartotekę w przypadku stwierdzenia nadwyżek lub niedoborów. Dostępny jest również moduł do generowania zestawień na koniec wybranego miesiąca.

1.1.3 Ochrona danych

Ochrona danych w systemie jest podzielona na określone poziomy dostępu. Każdy użytkownik musi posiadać swoje hasło. Jest to element konieczny przy zakładaniu operatorów systemu. Dodatkowo każda kartoteka może być chroniona niezależnie swoim hasłem. Operatorowi oprócz dostępu do kartoteki możemy pozwolić lub zabronić wykonywania pewnych operacji.

1.1.4 Aktualizacja programu

W komplecie do systemu ewidencji dostarczamy program, umożliwiający automatyczną aktualizację systemu do najnowszej wersji, poprzez sieć internet. System podczas uruchamiania łączy się z internetem i sprawdza czy na serwerze nie znajduje się jego nowsza wersja. W przypadku wykrycia nowszej wersji program sygnalizuje to operatorowi i zaleca uruchomienie modułu aktualizacji.

Scroll to Top