+48 (81) 532 04 11 biuro@polisoft.pl

ODS – Naliczanie odsetek

Program „Naliczanie odsetek” jest przeznaczony do naliczania odsetek od kwoty podanej przez użytkownika (operatora). Naliczanie odsetek odbywa się w określonym przedziale czasowym, ustawionym przez operatora. Okres ten zawiera się pomiędzy datą podaną jako TERMIN a datą podaną jako WPŁATA

Odsetki

 

KWOTA

W pole KWOTA należy wpisać kwotę, od której chcemy naliczyć odsetki.

TERMIN

W pole TERMIN należy wpisać datę, na którą był wyznaczony termin płatności.

WPŁATA

W pole WPŁATA należy wpisać datę, kiedy została zaksięgowana wpłata.

ZATWIERDŹ

Naliczenie odsetek następuje po naciśnięciu przycisku ZATWIERDŹ.

Po podaniu tych podstawowych danych program naliczy odsetki za okres od daty podanej w polu TERMIN do daty podanej w polu ZAPŁATA według stawek określonych w tabeli odsetek.

Tabela Odsetek

Aby program poprawnie naliczył odsetki należy uzupełnić tabelę odsetek. W tym celu naciskamy myszką przycisk USTAWIENIA lub wciskamy klawisz F3 na klawiaturze komputera. Po tej operacji pojawi się nam okno, w którym będą 3 tabelki.

Tabele odsetek :

Podatkowe – tabela odsetek podatkowych,
Ustawowe – tabela odsetek ustawowych,
Indywidualne – tabela odsetek indywidualnych.

Odsetki ustawowe oraz odsetki podatkowe są zapisywane i po pierwszym uzupełnieniu tabel, dane do nich wpisane są pamiętane przez program. Tabela odsetek indywidualnych jest przeznaczona do ręcznego uzupełniania przez operatora. Ma to na celu umożliwienie operatorowi wpisania indywidualnych odsetek w zależności od ustaleń pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.
Aby uzupełnić tabelę odsetek ustawowych lub podatkowych, należy nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT + F12, a następnie nacisnąć myszką na interesującą nas tabelę. Wstawianie nowego pola pomiędzy istniejące wykonujemy klawiszem INSERT.
Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi komórkami tabeli wykonujemy za pomocą kursorów (klawisze ze strzałkami).

Kasowanie odbywa się za pomocą klawisza DEL lub DELETE (w zależności od klawiatury). Usunięcie wpisu z tabeli pomiędzy istniejącymi rekordami wykonuje się poprzez skasowanie zawartości pól, a następnie przejście do komórki wyżej lub niżej.

WYDRUK

Na wydruku w prawym górnym rogu widoczny jest nagłówek. Można go zmienić poprzez naciśnięcie klawisza „F12” w momencie, gdy jest uruchomiony program i znajdujemy się w głównym oknie aplikacji.

PRZELICZ

Klawisz „Przelicz” służy do przeliczenia wprowadzonych danych i poprawienia ich w razie potrzeby. Jest to przydatne, gdy chcemy uzyskać wynik obliczeń z inną dokładnością niż domyślna. Domyślna dokładność to 2 miejsca po przecinku.

Użytkownik ma możliwość zmiany tej dokładności w zakresie od 0 miejsc po przecinku, do 2 miejsc po przecinku. Możliwość ta dotyczy kwot naliczonych odsetek oraz wyliczonych sum. Przy czym można ustawić różne dokładności dla kwot oraz inne dla sum, w zależności od potrzeb operatora. Ustalona przez nas dokładność będzie widoczna na wydruku.

Scroll to Top